Nước mắm Cá Hồi- 380ml

Nước mắm Cá Hồi 28 độ đạm 380ml