Home Contact Việt Nam English
 
Fair schedule of 2019
Cat Hai seafood processing and processing joint stock company informs customers of the Fair schedule ...
Fellowship commemorate the 59th establishment of the company
On The occasion of the 59th anniversary of the establishment of the company (23/10/1959 - 23/10/2018) ...
Calendar of the 2018 Fair
The company of the motor manufacturing Cat Hai report to the reference of Anniversary 2018 ...

By the end of 2017, Cat Hai Seafood Processing Service Joint Stock Co (Cat Hai Fisheries) ...
product in cart
Amount: 0.00 VND
 • Online:
 • Visited:
 • BBC Viet Nam
  People's Army Newspaper
  new Ha Noi NewsPaper
  Dan Tri News
  Laborer NewsPaper

  Business Dep

  Regulations implementing agent discount for product sales in 2016

  - Thực hiện nghị quyết HĐQT công ty ngày 05 tháng 12 năm 2015 quy định việc tăng cường các biện pháp quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác hoạt động tiêu thụ, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm “ Nước mắm Cát Hải”.

  - Hội đồng quản trị công ty quyết định quy chế tiêu thụ sản phẩm năm 2016 như sau:

  NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ

  1. Điều kiện ký hợp đồng với công ty: Là các đại lý, cửa hàng, nhà phân phối bán sản phẩm của công ty đạt mức doanh thu trước thuế  đã trừ  chiết khấu năm 2015 từ 100 triệu đồng trở lên, không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, các điều khoản về công nợ, giá bán và thị trường.

  2. Mức chiết khấu năm 2016

  STT

  Mức doanh thu năm 2015 trước thuế đã trừ chiết khấu (VNĐ)

  % chiết khấu trên hóa đơn GTGT

  1

  Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

  2,5%

  2

  Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

  3,5%

  3

  Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng

  4%

  4

  Từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng

  4,5%

  5

  Từ 2 tỷ đồng đến dưới 2,5 tỷ đồng

  5%

  6

  Từ 2,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng

  5,5%

  7

  Từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng

  6%

  8

  Trên 4 tỷ đồng

  6,5%


  3. Điều kiện được hưởng chiết khấu:

  - Các đại lý, cửa hàng, nhà phân phối đã ký hợp đồng đại lý tiêu thụ sản phẩm với công ty
  - Không áp dụng các mức chiết khấu với các khách hàng tại các quầy bán giới thiệu sản phẩm của công ty.

  4. Phương thức thanh toán chiết khấu:

  * Đối với khách hàng đã ký hợp đồng năm 2015:

  - Chiết khấu trực tiếp vào hóa đơn mua hàng năm 2016 với tỷ lệ % chiết khấu tương ứng với mức doanh thu trước thuế sau chiết khấu đã đạt được trong năm 2015.
  - Đối với hệ thống siêu thị áp dụng mức chiết khấu trực tiếp vào hóa đơn trên doanh thu trước thuế là 5% (Năm phần trăm) và không thực hiện các mức chiết khấu của quy chế.

  * Đối với khách hàng mới ký hợp đồng năm 2016:

  - Giao phòng kinh doanh tiến hành khảo sát và báo cáo lãnh đạo công ty trước khi thực hiện việc ký hợp đồng
  - Được chiết khấu trực tiếp vào hóa đơn là 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) trên doanh thu trước thuế . Cuối năm tổng hợp doanh thu nếu đạt doanh thu ở mức nào của quy chế thì thực hiện thanh toán nốt phần còn lại. Thời điểm đối chiếu doanh thu hạn cuối cùng vào ngày 10 tháng 01 năm 2017.

  * Đối với khách hàng không có hợp đồng với công ty:

  - Khi mua đơn hàng có giá trị từ 20.000.000 ( Hai mươi triệu) trở lên thực hiện mức chiết khấu 2% ( Hai phần trăm) trên doanh thu trước thuế.
  - Với các khách hàng này các đơn vị tiêu thụ phải tổng hợp báo cáo lãnh đạo ngay trong tháng đó.

  5. Một số quy định chung:

  - Về biển quảng cáo: Sau khi công ty khảo sát địa điểm bán hàng nếu đảm bảo quy chế đại lý của công ty thì đại lý được đầu tư biển quảng cáo theo mẫu của công ty không quá một triệu đồng/ đại lý.
  - Tất cả các đại lý, cửa hàng, nhà phân phối đã ký hợp đồng và được hưởng quy chế chiết khấu của công ty phải thực hiện giá bán sản phẩm không được thấp hơn giá bán buôn của công ty theo từng thời điểm.
  Quy chế có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.
  Tất cả các quy chế trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

  thuysancathai
 • Cat Hai fish sauce participated in "Promotion gold point" in "Hai Phong promotion month 2019" (22/11/2019)
 • Fair schedule of 2019 (18/4/2019)
 • Fellowship commemorate the 59th establishment of the company (26/9/2018)
 • Calendar of the 2018 Fair (16/4/2018)
 • (8/3/2018)
 • Cat Hai fish sauce to participate in the Da Nang fair 2017-12-22 (18/12/2017)
 • CAT HAI FISH SAUCE FIRST PARTICIPATED IN THE FAIR IN HO CHI MINH CITY (11/9/2017)
 • Schedule for the Cat Hai Fish Sauce Fair 2017 (31/8/2017)
 • Cat Hai Fish Sauce 50 Tons Protein - New Product (7/7/2017)
 • Schedule to participate in fish sauce fair in 2017 (22/3/2017)
 • Business activities in first 10 months 2016 (11/11/2016)
 • Cat Hai fish sauce fairs in Hanoi at the end of 2016 (8/11/2016)
 • Inside the "civil war" sauce (22/10/2016)
 • Cat Hai fish sauce participation in fairs in 2016 (18/3/2016)
 • Production and business results in 2015 (1/3/2016)